Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zajęcia specjalistyczne

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla wszystkich uczniów organizowana jest
pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Wychowankowie korzystają z bogatej oferty zajęć specjalistycznych.

 


PSYCHOLOG

Psycholog pracujący w Ośrodku zajmuje się kompleksową diagnozą rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, pomocą psychoedukacyjną i terapeutyczną świadczoną wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców bądź opiekunów. Wspiera nauczycieli
i wychowawców w ustalaniu indywidualnych programów oddziaływań dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych,
a także udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów i trudności związanych ze zmieniającymi się warunkami ich życia i funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości legislacyjnej.

 

 mgr Katarzyna Binek, godziny pracy:
 poniedziałek  8.00 - 14.00
 wtorek  12.00-17.00
 środa  8.00 - 12.30
 czwartek  12.30-16.30
 piątek   12.00-15.00

 

PEDAGOG

Pedagog zajmuje się pomocą psychoedukacyjna i terapeutyczną skierowaną do wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych. Współpracuje z różnymi instytucjami w celu wspierania procesu wychowawczego. Pedagog dokonuje diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Swoją pomocą obejmuje również nauczycieli i wychowawców.

 mgr Ilona Stryjska - Gołębiowska, godziny pracy:
 poniedziałek  8.00 - 14.00
 wtorek  8.00 - 14.00
 środa  12.00 - 15.30
 czwartek  9.00 - 13.00 i 13.50-14.50
 
 piątek   8.00 - 11.00


LOGOPEDA

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów, u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w sposób nieprawidłowy. Głównym celem zajęć jest więc rozwijanie umiejętności komunikowania się i stymulowanie rozwoju mowy. Po przeprowadzonej wstępnej diagnozie, logopeda ustala program zajęć, który obejmować może: usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz funkcji oddechowych, ćwiczenia słuchowe, wzbogacanie słownictwa, korekcję wad wymowy, wprowadzenie alternatywnych lub wspomagających metod komunikowania się (PECS, MÓWIK - w przypadku dzieci niemówiących i?lub z trudnościami komunikacyjnymi; fonogesty, język migowy - w przypadku dzieci niesłyszących).


mgr Jolanta Woźniak, godziny pracy:
 poniedziałek  11.00 - 17.00
 wtorek  11.00-16.00
 środa  8.00 - 12.00
 czwartek  8.00-14.00
 piątek   8.00 - 10.00


mgr Katarzyna Rogala, godziny pracy:
 poniedziałek  8.00 - 13.30
 wtorek  12.00-17.00
 środa  8.00-12.30
 czwartek  8.00-12.00
 piątek   8.00 - 12.00W zależności od potrzeb i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dodatkowo wychowankowie uczestniczą w:

zajęciach rewalidacyjnych,

zajęciach wspomagających podstawę programową,

zajęciach z komunikowania,

stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata

terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

terapii ręki

gimnastyce korekcyjnej

zajęciach Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona,

zajęciach z wykorzystaniem metody Ch. Knilla)


Godziny pracy specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) dostępne w zakładce DOKUMENTY.

16 IX

Wycieczka nad Pacynkę

16 września 2017 r. uczniowie klas PDP i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
wybrali się na wycieczkę krajoznawczą.
23 VI

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 r.
14 VI

Dzień Patrona

14 czerwca 2017 r. uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w warsztatach w związku z Dniem Patrona - Marii Grzegorzewskiej.