Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

  Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego. Dla każdego z naszych podopiecznych stworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, a rodzice na bieżąco otrzymują instruktaż, w jaki sposób powinni kontynuować pracę w domu.

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

  Zajęcia pedagogiczne w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są w oparciu o różnorodne metody tak, aby wspierać harmonijny rozwój dziecka. Dzięki dostosowaniu aktywności do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka rozwija się pod względem: ruchowym, poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Świadome i odpowiednio dostosowane wsparcie sprzyja osiąganiu kolejnych etapów rozwoju - przyczynia się do lepszego, bardziej intencjonalnego poznawania otaczającego świata, a także ułatwia nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych. 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci, u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w sposób nieprawidłowy. Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest rozwijanie umiejętności komunikowania się i stymulowanie rozwoju mowy. Po przeprowadzonej wstępnej diagnozie, logopeda ustala program zajęć, który obejmować może: usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz funkcji oddechowych, ćwiczenia słuchowe, wzbogacanie słownictwa, korekcję wad wymowy, wprowadzenie alternatywnych metod komunikowania się (PECS, MÓWIK - w przypadku dzieci niemówiących; fonogesty, język migowy - w przypadku dzieci niesłyszących).

  W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody, które wspomagają rozwój dziecka. Terapia logopedyczna odbywa się poprzez zabawę, wykorzystując takie aktywności, które w naturalny sposób motywują dziecko do spontanicznego komunikowania się z otoczeniem.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA SNOEZELEN - STYMULACJA POLISENSORYCZNA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

  Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. Nasi podopieczni bardzo lubią te zajęcia, gdyż mogą tam samodzielnie dokonywać wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebują. Dzieci poznają otaczającą poprzez rzeczywistość poprzez zmysły, co poprawia pamięć, koncentrację i wyzwala w uczniach chęć podejmowania działań. 

W trakcie zajęć pobudzane są wszystkie zmysły poprzez m.in.

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości patrzenia,
 poprawę koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 ćwiczenia umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 zmniejszenie lęku przed nowymi dźwiękami
 rozwijanie pamięci słuchowej,
 różnicowanie dźwięków otoczenia,
 rozwijanie poczucia świadomości własnego ciała,
 rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 rozwijanie percepcji smakowej,
 poszerzanie preferencji smakowych.

 W Sali Doświadczania Świata dziecko czuję się swobodnie, dzięki czemu wyzwalana jest w nim większa spontaniczność i samodzielność.

TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły:

 zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)
 wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie).

 Oddziaływania terapeutyczne dotyczą przede wszystkim: pobudzania zmysłów, integracji zmysłowo - ruchowej, wspomagania orientacji w schemacie ciała oraz wypracowania gotowości do nauki. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy, terapeuta dostarcza dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapeuta przygotowuje zajęcia z wykorzystaniem zasady stopniowania trudności, przez co dziecko jest stale zainteresowane zajęciami i może odnosić sukcesy. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce niezbędne do stymulacji wszystkich zmysłów. Dzieci uwielbiają te zajęcia, gdyż są dla nich szczególnie atrakcyjne.

TERAPIA RĘKI

  Zajęcia te mają na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni. W trakcie ćwiczeń dostarczane są dziecku wrażenia dotykowe, dzięki którym poznaje kształty, faktury oraz nabywa umiejętność ich rozróżniania.

  W trakcie terapii ręki dziecko poprawia umiejętność chwytania, wzmacnia swoją koncentrację, zdolność skupiania uwagi i patrzenia oraz poprawia koordynację wzrokowo- ruchową. 


 

REHABILITACJA RUCHOWA

  W naszej placówce istnieje możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Szybkie rozpoznanie zaburzeń lub niepełnosprawności powoduje wprowadzenie rehabilitacji, która daje szansę na całkowitą normalizację rozwoju lub ograniczenie deficytów rozwojowych. Celem terapii jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.

W ramach oddziaływania rehabilitacyjnego podejmowane są następujące działania:

 stymulowanie aktywności i samodzielności  dziecka poprzez zabawy ruchowe,
 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka,
 pobudzanie zmysłów dziecka,
 stymulowanie układów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego,
 integracja czynności zmysłowo- ruchowych,
 poprawa napięcia mięśniowego w obrębie postawy, a wtórnie także w obrębie ręki,
 rozwijanie motoryki małej i dużej,
 doskonalenie umiejętności planowania motorycznego,
 doskonalenie równowagi w różnych pozycjach ciała,
 doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 rozwijanie świadomości własnego ciała.

 Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo dobiera się indywidualnie do każdego dziecka. Po dokonaniu oceny fizjoterapeutycznej poprzez wywiad i  obserwację układa się indywidualny program terapii.

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

  Zajęcia wykorzystujące metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne mają na celu rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, a także usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z bliskiego kontaktu z wykorzystaniem ruchu i dotyku. Metoda ta jest bardzo popularna w pracy z dziećmi zdrowymi, a także z zaburzeniami rozwoju psychicznego i fizycznego. W trakcie zajęć wykorzystuje się zabawy relacyjne, dzięki którym wspomaga się rozwój psychoruchowy, stymuluje rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Aktywność realizowana w ten sposób wpływa pozytywnie na funkcjonowanie dziecka.


ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM METODY CH. KNILLA