Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej, oferuje dzieciom bezpłatną i profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności i uzyskania Opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Zajęcia organizowane są dla dzieci wymagających ogólnej stymulacji rozwoju psychofizycznego i specjalistycznej opieki terapeutycznej w wymiarze od 4 do 8 godzin. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

 

 Na bezpłatne zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lub podejrzewanymi dysfunkcjami, które posiadają Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną. 


Szczególnie zapraszamy dzieci z: 

 wadami słuchu
 zaburzeniami percepcji słuchowej lub wzrokowej
 zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy
 zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i poznawczym
 autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 niepełnosprawnością intelektualną
 zaburzeniami sprzężonymi
 zaburzeniami genetycznymi.

 


Naszym podopiecznym, uczęszczającym na zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oferujemy:

 zajęcia pedagogiczne

 terapię logopedyczną

 terapię psychologiczną

 stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata

 terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

 terapię ręki

 rehabilitację ruchową

 zajęcia psychoedukacyjne (m.in. zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona, zajęcia z wykorzystaniem metody Ch. Knilla)

JAK OTRZYMAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Rodzic, który jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, powinien udać się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. W placówce tej dziecko zostanie poddane specjalistycznej obserwacji i badaniom, a specjaliści zadecydują o wydaniu opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Z wydanym przez Poradnię dokumentem należy zgłosić się do instytucji prowadzącej zajęcia w tym zakresie.

W naszym Ośrodku szczegółowych informacji udziela mgr Edyta Przewoźny - nr telefonu: 483622192