Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 przyjmuje dzieci na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z uwagi na:

zaburzenia słuchu,

zaburzenia mowy,

niepełnosprawność intelektualną,

afazję,

całościowe zaburzenia rozwoju,

niepełnosprawności sprzężone.


  Nasza szkoła może pomóc dzieciom, które w wyniku swojej niepełnosprawności mają trudności z:

nauką,

opanowaniem umiejętności czytania i pisania,

koncentracją uwagi,

zapamiętywaniem,

funkcjonowaniem w dużej grupie,

komunikowaniem się

mową.


 

  Liczba dzieci w oddziałach szkolnych jest niewielka (od 4 do 8 uczniów), co daje nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do każdego z nich, a tym samym skutecznego wspierania ich rozwoju oraz zwrócenia uwagi na problemy i trudności szkolne. 
Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie, możliwość osiągania sukcesów i odczuwania satysfakcji z własnych działań.

 

  Pierwszy etap to edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje 3 letni okres nauki, podczas, którego dzieci wzbogacają umiejętności nabyte w przedszkolu, a także zdobywają nową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozwoju w starszych klasach szkoły podstawowej Głównym celem nauczania w klasach I – III jest zdobycie umiejętności pisania, czytania, liczenia i rozumienia otaczającego świata oraz rozwój fizyczny i społeczny.

 Drugi etap nauki (klasy IV-VIII) to okres, w którym dzieci mają możliwość zdobywania nowej wiedzy w bogato wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Do dyspozycji wszystkich uczniów jest centrum multimedialne oraz sala audiowizualna. W tym czasie dzieci uzyskują niezbędną wiedzę przygotowującą do sprawdzianu w klasie szóstej, a także podstawowe wiadomości umożliwiające dobry start w gimnazjum. Dodatkowo organizujemy naszym uczniom różnorodne zajęcia, które mają na celu wieloprofilowe wspieranie ich rozwoju.

  Dzieci uczęszczające do naszej placówki mają możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników oraz bezpłatnego transportu do szkoły i ze szkoły wraz ze swoim opiekunem. Natomiast uczniowie, którzy mieszkają poza terenem Radomia mogą korzystać z całodobowego pobytu w internacie. Rodzicom zapewniamy wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz pomoc w zdobyciu niezbędnej dokumentacji.