Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata.

 Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

 Celem działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój uczniów i wyposażenie ich w takie umiejętności i wiadomości aby:

mogli w najpełniejszy sposób porozumiewać sie z otoczeniem,

byli zaradni w codziennym życiu,

zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb,

mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegali na równi z innymi ogólnie przyjętych norm, jednocześnie zachowując prawo do swojej inności,

rozumieli celowość pracy i czerpali z niej jak największą satysfakcję.


 Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy opracowują dla każdego ucznia Indywidualne Programy Terapeutyczne z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w głównej mierze metodą praktycznego działania, natomiast proces nauczania nieraz zbyt skomplikowanych dla ucznia czynności, dzielony jest na serię pojedynczych kroków.