Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

  Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 roku życia, które posiadają
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

   Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym jest niewielka (od 4 do 8), dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia i skuteczniejszego wspierania rozwoju.
W związku z mniejszą liczebnością grupy niż w przedszkolach masowych, dzieci czują się bezpieczniej.

   Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową oraz dostosowany do możliwości dziecka Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Nauczyciele dbają
o wszechstronny rozwój dziecka. Duży nacisk kładą na rozwijanie umiejętności samoobsługowych
i społecznych - pokazują przedszkolakom otaczający świat i pomagają uczestniczyć w życiu społecznym poprzez codzienne wspólne zabawy, udział w wycieczkach i uroczystościach szkolnych. Każdego dnia nauczyciele pracują z przedszkolakami nad usprawnianiem komunikacji, wzbogacaniem słownictwa, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijaniem umiejętności grafomotorycznych. Przedszkolaki biorą udział w licznych zajęciach indywidualnych i grupowych, które oparte są na różnych metodach, takich jak: integracja sensoryczna (SI), Ruch Rozwijający W.Sherborne, Program Aktywności i Komunikacji Knillów, Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), Metoda Dobrego Startu.
W przypadku dzieci, które tego wymagają wprowadzane są alternatywne metody porozumiewania się. Nasi uczniowie korzystają również z opieki logopedy, pedagoga i psychologa.
 Dzieci uczęszczające do naszej placówki mają możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników oraz bezpłatnego transportu do szkoły i ze szkoły wraz ze swoim opiekunem. 

   Szczegółowe informacje na temat naboru do oddziału przedszkolnego, znajdą Państwo
w zakładce REKRUTACJA, a także pod numerem telefonu 483625634.

Serdecznie zapraszamy także do naszej Placówki, gdzie otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje.